Odkazy na

Zákaznická podpora

Prohledávání databáze

Nejčastější otázky

1. Obecné

Měřicí sada neustále sleduje spotřebu energií (elektřiny, plynu, vody – záleží na konkrétní sadě) a informace o aktuální spotřebě zaznamenává do databáze. Máte tak velmi podrobný přehled o spotřebě, včetně historie, týdenních i měsíčních souhrnů nebo porovnání období mezi sebou. Aplikace rovněž umí poslat výstrahu v okamžiku, kdy se se spotřebou stane něco nečekaného, co by mohlo ukazovat na poruchu.

Sada pracuje zcela automaticky, neustále, i když jste například na dovolené. Navíc data odečítá neustále a průběžně, takže zjistíte nejen to, kolik elektřiny, plynu nebo vody jste spotřebovali, ale také kdy to bylo. Snáze tak určíte, čím spotřebováváte nejvíc.

Energomonitor nabízí online webovou aplikaci. K přístupu k ní stačí libovolný počítač s přístupem na internet. Každý uživatel má vlastní přístupové údaje, a vidí tak pouze svá data. Tyto přístupové údaje si zvolíte při instalaci zařízení. Aplikaci si můžete prohlédnout zde

Měření a sledování spotřeby je založeno na pravidelném odečtu hodnot spotřeby energií, což v praxi znamená elektronické odečítání údajů z elektroměru, vodoměru, plynoměru, nebo v případě elektřiny přímo z přívodních vodičů. Měřicí snímače obsahují i radiový vysílač, který přenáší naměřené hodnoty do základnové stanice. Základnová stanice přijímá signál z vysílačů a posílá jej ke zpracování přes internetovou přípojku na servery Energomonitoru. Tam se data ukládají, zpracovávají a připravují ke zobrazení. Můžete si svou spotřebu zjistit a zkontrolovat ve webové aplikaci ze svého počítače.

Měření probíhá každých 90 sekund a běží neustále. Informace o aktuální spotřebě je díky tomu velmi podrobná a vy poznáte nejen jaká spotřeba byla, ale i jaké jsou v průběhu dne její maxima a minima, kdy k nim dochází, a můžete tak snadno odhalit např. zapomenutý pravidelně spínaný spotřebič (čerpadlo, lednici) nebo jiné nehospodárnosti.

Do aplikace zadáte i informace o svém tarifu a ceně, kterou platíte za energii, takže aplikace dokáže spotřebu přepočítat na peníze.

Data lze kdykoliv ze systému exportovat a přenést jinam. Tedy i v takovémto případě. Náš přístup je konzistentní: Údaje o spotřebě patří tomu, kdo spotřebovává, tedy v tomto případě vám. My je pro vás pouze zpracováváme.

2. Instalace

Uživatelskou příručku, která popisuje instalaci i použití, si můžete stáhnout ve formátu PDF přímo z našich stránek zde: Měřicí sada BASIC – Instalační příručka (PDF, 2.2 MB)

Vysílače mají v otevřeném terénu dosah několik set metrů, v budovách záleží na materiálu, počtu zdí a dalších faktorech. Do dvaceti metrů by neměl být problém, ani když v cestě stojí zdi.

Elektroměry mají průsvitný kryt a pod ním je displej, technické údaje a několik svítivých diod (LED). Ta, která přenáší informace o spotřebě, bliká, většinou červeným světlem. Pokud si nejste jisti, která to je, zkuste zapnout nějaký velký spotřebič, například elektrickou troubu nebo myčku, a sledujte, která z diod bude blikat.

Toto místo očistěte a nalepte nad něj dodanou samolepicí podložku. Sonda je magnetická, takže ji lze ke kovové podložce snadno připevnit a opět sejmout.

Podrobný postup instalace naleznete v uživatelské příručce.

Sady Powersense dodáváme buď jednofázové, nebo třífázové, záleží na tom, jak je připojena vaše domácnost či firma. Protože je potřeba je instalovat na přívodní vodiče elektřiny, kde hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, je potřeba dodržet veškerá bezpečnostní pravidla (odpojit hlavní jistič, připojovat za elektroměr apod.) Velmi důrazně doporučujeme svěřit instalaci tohoto měřicího zařízení oprávněné osobě (elektrikáři).

zapojeni-energomonitor-450px

Standardně je přijímač nastaven tak, aby síťovou konfiguraci přijal přes DHCP. Pokud vaše síť z nějakých důvodů nastavení přes DHCP nedistribuuje, nebude přijímač fungovat. Nastavení statické IP adresy nelze provést ani z web administrace, ani přímo na přijímači. Možnosti jsou tyto:

 1. Při objednání přijímače nás informujte o potřebě statického nastavení sítě, to vám předem zkonfigurujeme.
 2. Umístěte přijímač do sítě s podporou DHCP a otevřeným UDP portem 6969, například doma. Informujte nás emailem o potřebě změny nastavení a my toto nastavení provedeme na dálku.
 3. Zašlete nám přijímač poštou či osobně na naši adresu s informací, jaké síťové nastavení je třeba konfigurovat.
Kvůli bezpečnosti vaší a spolehlivosti měření i omezením, které hardware přijímače má, nelze nastavení provádět vámi lokálně, je nám to líto.

Technická specifikace přijímače (základny) Homebase je následující:

 • Model: NetSmart Wireless Gateway
 • Rozměry: 110mm x 25mm (100mm včetně antény) x 75mm
 • Pracovní napětí: 5.5V
 • Adaptér: 5VDC, 500mA, 2.1mm centre positive
 • RJ45 Ethernet port: RJ45 Ethernet port je osazen dvěmi LED: pokud Link/Act LED nesvítí, znamená to, že je chyba v připojení do sítě nebo vadný kabel. Pokud zelená LEDka Link/Act bliká, znamená to přenos do sítě, pokud nesvítí, je linka neaktivní.
 • LED 10/100: Baud Rate / Network Speed – AMBER = 100Mb vypnuto = 10Mb
 • Počet rádiových kanálů: deset pro příjem signálu C2
 • CE schválení:
  ETSI EN 300 220-2 V2.1.1(2006-04), EN 50371 2002, EN 301489-3 v1.4.1 2002-08, EN
  60215:1989+A1:1992+A2:1994,
  IEC 60950-1:2001(1st Edition) and/or EN 60950-1:2001+A11:2004

Přijímač - bezdrátová základna energomonitoru

Na zadní straně stanice Homebase jsou celkem čtyři konektory a anténa.

Pro uživatele je určen pouze konektor vlevo, kam se připojuje napájení, a kovový konektor RJ-45 s dvěmi diodami, do kterého se připojuje ethernet kabel (druhý zprava).

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

 

Poznámka

Konektor zcela vpravo je rovněž typu RJ-45, ale slouží pro služební účely (aktualizaci firmware přijímače v místě). Pro připojení do sítě jej nelze použít!

Malý konektor RJ-11 mezi napájecím a síťovým konektorem slouží pro připojení externího displeje. Ten lze dokoupit, ale pro český trh není příliš praktický a standardně jej nenabízíme. Data nabízí v librách či eurech a nerespektuje dělení vysoký / nízký tarif.

3. Webová aplikace

Změna hesla (jste přihlášeni do aplikace a přejete si heslo změnit)

https://app.energomonitor.cz/settings/account/change-password

Obnovení | Reset hesla (zapomenuli jste heslo, a necháte si na registrovaný e-mail poslat odkaz pro změnu hesla)

https://app.energomonitor.cz/password/reset

Pozor: Heslo musí být alespoň 8 znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici! (např. Heslo123)

K jedné základnové stanici se může připojit bezdrátově až 30 snímačů. Na začátku, při instalaci, je potřeba oznámit základnové stanici, na jaký kanál bude ten který snímač připojen. Na každém kanálu může být připojen právě jeden snímač. Procesu, kdy se základna poprvé spojí se snímačem a přiřadí si jej k danému kanálu, se říká “párování”. Neprobíhá sám od sebe, je nutné jej provést ručně. Párování spočívá ve vybrání volného kanálu a započetí párovacího procesu. Podrobně je postup popsán v uživatelské příručce.

Pokud jste přihlášeni do aplikace a přejete si heslo změnit, využijte funkci Změnit heslo

Zapomenuté heslo si obnovíte pomocí funkce Reset hesla

Pozor: Heslo musí být alespoň 8 znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici!

K tomu, aby zobrazovaná data byla správná, je třeba správně nastavit jednotlivé snímače.

V aplikaci můžete měnit nastavení snímačů registrovaných pro dané odběrné místo, nebo změnit Sériové číslo zařízení při změně/výměně základní jednotky. Slouží k tomu volby na záložce Snímače a zařízení.

Nastavení snímačů a zařízení

Nastavení snímačů a zařízení

Typ snímače – můžete zvolit tyto druhy snímačů:

 • Elektřina (různé varianty)
  • Třífázový snímač – automaticky počítá celkovou hodnotu součtu tří jednotlivých příkonů na fázích
  • Samostatné okruhy – můžete si nastavit každý snímač jako samostatný okruh nebo zvolte, pokud máte jednookruhový (jednofázový) vysílač
  • Monitor jednotlivých spotřebičů (IAM) – monitoruje jednotlivé spotřebiče, zásuvkové měření
  • Impulsní snímač – sledujete spotřebu odečtem počtu pulsů z elektroměru (optickým čidlem). Hodnotu IPU (počet pulsů na 1 kWh) najdete na elektroměru
 • Teplota – zvolte popis teploměru (např. Venkovní)
 • Plyn – sledování spotřeby plynu odečtem počtu pulsů z plynoměru. Hodnotu IPU (počet impulsů na 1 m3) najdete na plynoměru
 • Voda – sledování spotřeby vody odečtem počtu impulsů z vodoměru. Hodnotu IPU (počet impulsů na 1 m3) najdete na vodoměru

Popis – vlastní pojmenování pro rozlišení v systému (např. Garáž, Budova, Lednice, Bojler)

Barva – barva použitá v grafech

Při zatrhnutí Zobraz pokročilé nastavení lze u snímačů elektřiny provést na měřených datech matematickou operaci – přičtení, odečtení, násobení, dělení konstantní hodnotou. Slouží pro uživatelskou korekci měřených dat.

Příklad:
Operace *3 | měří se reálně 100 W | výsledek 300 W (vhodné pro % korekci)
Operace +3 | měří se reálně 100 W | výsledek 103 W (vhodné pro trvalý ofset)

Nastavení snímačů - v tomto případě jde o kleště Powersense měřící celkovou spotřebu objektu po fázích

Nastavení snímačů – v tomto případě jde o kleště Powersense měřící celkovou spotřebu objektu po fázích. Naměřená hodnota se násobí třemi

Měření výroby elektřiny (např. pro FTV elektrárny)

Položka Tento snímač měří výrobu se používá v případě, že dotyčný snímač měří výrobu elektřiny, například na fotovoltaické elektrárně nebo kogenerační jednotce. Zaškrtněte ji v případě, že si přejete, aby hodnota naměřená tímto snímačem se v grafu zobrazovala nikoliv jako spotřeba, ale jako výroba elektřiny.

Spínací schéma platnosti VT/NT určuje časy, ve kterých využíváte odběr elektřiny za vysoký tarif nebo za nízký tarif. Zadané schéma slouží pro správný výpočet útraty zobrazované na nástěnce energomonitoru, v přehledech a grafech.

Když při zadávání nového tarifu zadáte hodnotu pro Nízký tarif (NT), zobrazí se pod formulářem doplňková tabulka, ve které lze zadat pro jednotlivé dny týdne časy, ve kterých vaše odběrné místo využívá nízký tarif.

Konkrétní časy spínání nízkého tarifu zajišťuje HDO (Hromadné Dálkové Ovládání) – soubor technických prostředků distributora elektřiny, umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů nebo přepínání tarifů.Upozornění: Časy HDO se liší podle lokality, distributora, vašeho tarifu a připojených zařízení (např. jiné časy jsou pro tepelná čerpadla, jiné jsou pro akumulační kamna).

Zjištění konkrétních časů pro vaše odběrné místo je snadné:

 1. Připravte si kód HDO vašeho odběrného místa (je na štítku elektroměru nebo samostatném přijímači HDO)
 2. Na webu distributora ČEZ | EON | PRE zjistěte časy spínání NT (odkaz se otevře do samostatného okna)
 3. Zadejte časy do tabulky Spínací schéma platnosti VT/NT

Můžete využít přepínač [x] jako předchozí den pro nastavení shodných časů například pro dny pondělí – pátek, a jiné časy pro víkend, dle vašeho HDO plánu.

Nakonec zvolte [Ulož tarif pro elektřinu] a zadané změny zkontrolujte. Pokud potřebujete ještě provést změny v nastavení tarifu zvolte [Upravit tarif pro elektřinu].

NastaveniTarifuUpravit.png
Poznámka: Volba Upravit tarif je dostupná 6 hodin od zadání tarifu. Po uplynutí této doby již tarif nelze upravovat, protože je využíván pro výpočty útraty za platné období a dostupná je pouze možnost zadat Nový tarif.

Poznámka 2: Ke změně spínacích časů nízkého tarifu pro vaše odběrné místo může dojít i v průběhu roku. O takové změně by vás měl distributor elektřiny informovat předem e-mailem nebo v rámci vyúčtování. Proveďte prosím úpravu časů zadáním nového tarifu.


Je pro vás nastavení tarifu příliš složité?

 1. Vyfoťte váš elektroměr, případně snímač HDO, aby byly čitelné údaje ze štítku.
 2. Vyfoťte nebo naskenujte vaše vyúčtování za elektřinu (stačí stránky se sazbami tarifu).
 3. Zašlete tyto údaje a název vašeho odběrného místa v systému energomonitor na adresu info@energomonitor.cz a my vám tarify správně nastavíme.

Správné nastavení odběrného místa a tarifu je důležité pro výpočet útraty, která se zobrazuje na nástěnce energomonitoru a v přehledech.

Zvolte Nastavení \ Ceny & Tarify.

Vidíte přehled tarifů pro dané odběrné místo, jejich platnost od – do, výši měsíčního paušálu (trvalá platba) a cenu za vysoký tarif (VT) / případě nízký tarif (NT). Pro změnu tarifu zvolte zelené tlačítko [+ Přidej tarif pro elektřinu]

 • Jednotkové ceny elektřiny jsou v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu uváděny v Kč za megawatthodinu (MWh), údaje o spotřebě jsou na vašem elektroměru a v energomonitoru zobrazovány v kilowatthodinách (kWh), jsou tedy na ceníkové jednotky přepočítány (1 MWh = 1000 kWh).
 • Vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) – dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů; u jednotarifových produktů je veškerá spotřebovaná elektřina účtována ve VT.
 • Hromadné dálkové ovládání (HDO) – soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Jak správně zadat tarif?

Připravte si vyúčtování vašeho dodavatele elektřiny a kalkulačku.

Měna – pro zadávaný tarif – Kč, € nebo další měny.

Paušál – součet všech pravidelných měsíčních plateb dodavateli elektřiny. Uvádějte včetně DPH.

Z vašeho vyúčtování sečtěte následující položky, sloupec [Kč/jednotku]:

[Regulované platby související s dodávkou elektřiny]

+ Stálý měsíční plat za příkon

[Platby za silovou elektřinu]

+ Pevná cena za měsíc

* sazba DPH (* 1,21)

Cena pro vysoký tarif (základní sazba, VT) – součet plateb dodavateli elektřiny za MWh. Uvádějte včetně DPH.

Z vašeho vyúčtování sečtěte následující položky, sloupec [Kč/jednotku]:

[Regulované platby související s dodávkou elektřiny]

+ Spotřeba elektřiny vysoký tarif (VT)
+ Cena za systémové služby
+ Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
+ Cena OTE za činnost zúčtování

[Platby za silovou elektřinu]

+ Spotřeba elektřiny vysoký tarif (VT)
+ Daň z elektřiny (VT)
* sazba DPH
(* 1,21)

Cena pro nízký tarif (NT – Hladina 0) – součet plateb dodavateli elektřiny za MWh. Uvádějte včetně DPH.

Z vašeho vyúčtování sečtěte následující položky, sloupec [Kč/jednotku]:

[regulované platby za dopravu elektřiny]

+ Spotřeba elektřiny nízký tarif (NT)
+ Cena za systémové služby
+ Cena na podporu výkupu el. z OZE
+ Cena OTE za činnost zúčtování

[platby za silovou elektřinu]

+ Spotřeba elektřiny nízký tarif (NT)
+ Daň z elektřiny (NT)
* sazba DPH
(* 1,21)

Důležité: při zadání ceny pro nízký tarif musíte také zadat Spínací schéma platnosti VT/NT

Vyznačte v grafech oblasti, ve kterých se má uplatňovat nízký tarif. Mimo vyznačené části se bude uplatňovat vysoký tarif. Toto nastavení je podrobně popsáno v samostatném článku.

Poznámka – doplňující informace pro vás nebo pojmenování.

Pokud změníte zadání tarifu, projeví se změna okamžitě, ale nikoli zpětně. V případě, že jste zadali tarif chybně, a později ho změníte na správný, tak se dosud naměřená data nepřepočítají. Pokud je chcete přepočítat, napište na info@energomonitor.cz

Upozornění slouží pro zasílání e-mailových zpráv z energomonitoru při splnění zadaných podmínek. Při zvolení sekce Upozornění jsou k dispozici dvě záložky:

 • Nedávné události – přehled posledních odeslaných zpráv
 • Upozornění – nastavení, úprava nebo smazání vlastní pravidel pro zasílání upozornění

Nové pravidlo založíte zvolením zeleného tlačítka [+ Přidat upozornění]

Zadejte prosím Název upozornění, zvolte Snímač, který chcete sledovat a zadejte Podmínku pro spuštění upozornění. Nakonec zadáte E-mail, na který bude upozornění zasíláno a minimální Prodlevu mezi dvěma e-maily (tzn. nanejvýš jak často mají být upozornění zasílána).

Podmínka se skládá z logického operátoru, prahové hodnoty a délky trvání.

 • Operátor může být:
  • = (rovná se hodnotě)
  • > (je větší než hodnota)
  • >= (je větší nebo rovno hodnotě)
  • < (je menší než hodnota)
  • <= (je menší nebo rovno hodnotě)
 • Hodnota (číslo) [upozornění: zadávejte ve výchozích jednotkách snímače! Např. u elektřiny je to Watt, takže pro překročení hranice 2 kW zadejte: > 2000]
 • Délka trvání pro vyhodnocení splnění podmínky. Lze zvolit tyto časové intervaly: okamžitě, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 1 den.

Veškerá naměřená data energomonitoru lze exportovat pro další zpracování.

Na stránce Export zvolíte parametry, tj. Odběrné místo, Období exportu dat (od – do), Formát exportovaných dat (CSV nebo XLS) a zadáte e-mailovu adresu, na kterou bude zaslán odkaz pro stažení vygenerovaných datových souborů.

Některé části grafu jsou plnou barvou, jiné jsou šrafované. Na tomto obrázku je to patrné jak na zelené lince, tak na sloupečcích.

Šrafovaně jsou ty části (v tomto případě dny), pro které nejsou kompletní měřená data. Výpadek může být krátkodobý (v grafu zaznamenáváme, zda je nad pět minut měření), nebo dlouhodobý. To poznáte až z denního průběhu, kdy se můžete podívat do grafu konkrétního měřeného dne a uvidíte v něm, jak dlouhý časový úsek je přerušený:

Je vhodné zamyslet se nad tím, zda jste si vědomi důvodu výpadku – například ztráty internetového připojení či napájení. A ten případně odstranit.

 

Poslední možností je, že jste uživatelem energomonitoru teprve krátce a pro dané období neproběhl dostatek měření.

Měřicí sada umožňuje zjistit takzvaný trvalý odběr, což je odběr, který generují všechny stále zapnuté spotřebiče (televize v pohotovostním režimu, lednička, nebo třeba technika u akvária).

Spotřebu trvale zapnutých spotřebičů najdete nyní v tabulce pod grafem spotřeby elektřiny, kde je uvedena jako minimum.

Minimum spotřeby

Po instalaci je vhodné nastavit si, jaká data se mají zobrazovat na Nástěnce, tedy na první obrazovce, na jakou se ve webové aplikaci Energomonitoru dostanete po přihlášení.

Do nastavení nástěnky se dostanete v menu Nastavení položkou Nástěnka v horní navigační liště.

 

Nastavení nástěnky - konfigurace

Nastavení nástěnky – pořadí prvků v seznamu odpovídá pořadí, v němž budou Prvky na Nástěnce. Stisknutím tlačítka myši nad modrou šipečkou a tažení nahoru/dolů umožní změnit pozici prvku na nástěnce. Červený odpadkový koš prvek odstraní.

Máme k dispozici tři druhy prvků pro nástěnku:

 • Okamžité hodnoty
 • Heatmapy – Mapu aktivity dle hodinových průměrů
 • Srovnávací prvky

Prvek Okamžité hodnoty

Snímek obrazovky 2016-05-31 v 13.34.23

Umožňuje zvolit si sadu až čtyř okamžitých hodnot spotřeby pro dané odběrné místo. Nelze v jednom prvku zkombinovat hodnoty z více odběrných míst. Zobrazovaná hodnota je proti skutečné zpožděna až o několik desítek vteřin v závislosti na stavu internetového připojení. Zelená tečka před hodnotou indikuje, že naměřená hodnota je aktuální a snímač zasílá pravidelně data. Pokud jsou se snímačem problémy, je tečka oranžová, pak se zobrazuje poslední získaná hodnota a je vhodné zjistit, co je se snímačem za problém.

Prvek Mapy aktivity (Heatmapy)

Snímek obrazovky 2016-05-31 v 13.39.44

Zobrazuje přibližné rozdělení spotřeby či naměřených veličin v hodinovém průměru. Průměry jsou barevně rozlišeny; červená upozorňuje na nejvyšší hodnoty a zelená na nejnižší. Zobrazuje se posledních sedm kompletních dní plus osmý současný den. V sloupci pravo jsou pak celkové denní součty. Prvek je vhodný všude tam, kde časové rozložení spotřeby nebo útraty je důležité, na tomto příkladě plynového kotle je dobře vidět charakteristika spínání kotle i fakt, že druhý den byl kotel zcela vypnut.

Srovnávací prvek

Snímek obrazovky 2016-05-31 v 13.44.43

Srovnávací prvek zobrazuje podle nastavení porovnání s předchozím dnem nebo předchozím měsícem. Porovnání lze zvolit pro spotřebu nebo pro útratu, podle toho, co je pro vás důležité. Srovnání je vždy platné ke stejnému okamžiku – u denního grafu ke stejné hodině předchozího dne, u měsíčního ke stejnému dni předchozího měsíce. Stupnice uprostřed (tady ukazuje +28%) zobrazuje nárůst či snížení spotřeby/útraty oproti stejnému úseku z předchozího dne/měsíce.

Další možnosti konfigurace nástěnkových prvků chystáme a chystáme i další nástěnkové prvky. Zatím ale nejsou, buďte prosím trpěliví.

4. Nejčastější dotazy

Ne, v tuto chvíli se jedná pouze o měření a sledování spotřeby. Nejedná se o náhradu různých systémů pro “chytré domy”, regulačních systémů apod.

Bezprostředně samo o sobě nikoli. Je to pouze nástroj, kterým sledujete svoji spotřebu. Konkrétní úsporné kroky, ať už to je změna chování, zhasínání, zkrácení intervalů u světla, snížení teploty, na kterou doma vytápíte, nebo změna spotřebičů, výměna žárovek za moderní LED, musíte udělat sami. Měření vám pouze ukáže, jak se kroky projevily na spotřebě. Což je velmi důležitá informace – laici mají často mylné představy o tom, kolik spotřebovává který spotřebič, a mnohdy se omezují tam, kde to přináší minimální efekt, a ani je nenapadne, že největší plýtvání probíhá jinde. Měření a sledování spotřeby dokáže právě toto jasně ukázat.

Dle našich zkušeností dokázali zákazníci při používání Energomonitoru snížit svou spotřebu v průměru o 20 % oproti stavu před jeho zapojením.

Ne, celé zařízení je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší a šlo jej připojit na stávající rozvody.

Měřicí sada měří a sleduje spotřebu celého odběrného místa – tedy domu, bytu či firmy. Zjednodušeně řečeno “všeho, co je za elektroměrem”. Nedovede rozlišit jednotlivé spotřebiče. Přesto se po několika dnech naučíte prostým pohledem do grafu rozeznat, co je spotřeba lednice, co spotřebuje televizor, co spotřebovává mikrovlnná trouba, sporák, topení… Ale automaticky to zatím rozpoznat nelze.

Pokud chcete sledovat nějaký konkrétní spotřebič, můžete si pořídit k naší sadě i speciální měřicí zásuvku. Tu zapojíte mezi spotřebič a zásuvku ve zdi. Spotřebu tohoto konkrétního spotřebiče pak uvidíte v aplikaci v samostatném grafu.

Optimalizace spotřeby a její snížení je jen jeden z benefitů používání měřicí sady. Dlouhodobé a průběžné sledování spotřeby zároveň přináší lepší představu o spotřebě a o výši ročního zúčtování. Zároveň pomáhá posilovat změny chování a upozorní, když spotřeba opět začne stoupat. A v neposlední řadě dokáže upozornit na neobvyklé výkyvy spotřeby, které mohou indikovat poruchu nějakého zařízení, které není pod přímým dohledem (čerpadlo ve studni, mrazák ve sklepě apod.)

První způsob, označený Optosense, využívá faktu, že novější elektroměry (zhruba od roku 2000) nabízejí optický výstup – bliká na nich světlo v rytmu, který odpovídá spotřebě. Nad toto světlo umístíte naši sondu (zvenčí na kryt elektroměru), ta snímá bliknutí a převádí je na naměřené hodnoty. Tato metoda je velmi jednoduchá na instalaci, naměřené hodnoty jsou přesné, ale měří spotřebu celého objektu najednou, nelze rozlišit spotřebu na jednotlivých fázích, a malá spotřeba se průběžně nasčítává a jednou za čas se objeví jako větší odběr.

Druhý způsob, označený Powersense, měří proud protékající přívodními vodiči. Sondy mají tvar plastových “kleští”, které je potřeba připevnit na přívodní vodiče. Protože zde hrozí riziko neúmyslného kontaktu se silovou elektřinou, je vždy zapotřebí, aby instalaci prováděla odpovědná osoba. Tato metoda dokáže rozlišit spotřeby jednotlivých fází či okruhů, ale je zatížena chybovostí v řádech jednotek procent, v případě, že máte zapojené indukční spotřebiče (indukční varná deska, nebo větší motory, např. v tepelném čerpadle), tak je nepřesnost vyšší a v takovém případě je lépe zvolit technologii Optosense.

Sada není určena pro měření výkonu FVE. Za určitých okolností lze i s našimi sadami tento výkon měřit, ale velmi záleží na konkrétní situaci a vždy doporučujeme spojit se s námi a řešit to individuálně.

Ano, měřicí sady jsou koncipovány jako samoinstalační. Optické snímání Optosense nepředstavuje žádný problém, tam spočívá instalace v připevnění sondy na plastový kryt elektroměru. U sady Powersense důrazně doporučujeme, aby instalaci provedla oprávněná osoba (elektrikář), popřípadě náš technik. Není to proto, že je instalace složitá, ale proto, že se při ní manipuluje s přívodními vodiči. Při instalaci měřicích sad plynu či vody je potřeba mít plynoměr či vodoměr kompatibilní s našimi snímacími sondami – před koupí takové sady nás prosím kontaktujte.

Aby měření fungovalo, musí být splněno několik podmínek:

 1. Musíte mít funkční připojení k internetu a přístroj, zvaný router, pomocí něhož můžete připojit k internetu víc zařízení. Ve většině domácností bývá, pokud si nejste jisti, požádejte o konzultaci odborníka, popřípadě svého poskytovatele internetu.
 2. Musíte mít přístup k měřidlu, tedy nejčastěji v rozvodné skříni, popř. k hlavnímu jističi.
 3. Měřidlo musí být v radiovém dosahu se základnou. Vysílače mají v otevřeném terénu dosah několik set metrů, v budovách záleží na materiálu, počtu zdí a dalších faktorech. Do dvaceti metrů by neměl být problém. Pokud by nastal, bude potřeba přemístit základnovou stanici blíž snímačům.

Naše základnová stanice neobsahuje wifi modul, takže ji nelze přímo připojit k vaší domácí či firemní wifi síti. V takovém případě musíte buď připojit základnu přímo k wifi routeru (nejběžnější typy mívají volné výstupy na kabelové připojení), nebo použít wifi stanici, která signál převede na kabelové připojení.

Na požádání je můžete u nás dokoupit.

Dosah ve volném prostoru a na přímou viditelnost je 150-200 metrů. Dosah klesá zejména s překážkami z kovů a železobetonu, například kovové skříně nebo železobetonové stavby. Pokud je takových překážek více, je dosah spíše v řádu málo desítek metrů – vždy je třeba vyzkoušet. Zařízení lze v případě problémů s dosahem vrátit.

Plynoměr a elektroměr vymění na požádání distribuční společnost (je to povinnost ze zákona). Někdy to dělá bezplatně, někdy za poplatek (narazili jsme na to u firem v Praze), nevíme, podle čeho to určují. Je tedy potřeba kontaktovat distribuční společnost a požádat o měřidlo s výstupem pro dálkový sběr dat.

U vodoměru povinnost výměny ze zákona není. Buďto to udělá dodavatel vody dobrovolně, nebo je třeba si do série (tedy za cejchovaný vodoměr) zapojit vodoměr dodaný námi (stojí cca 400 Kč, instalace je také v řádu stokorun) plus sadu pro odečet vody.

Ne. Data lze exportovat z webové aplikace ve formátu CSV nebo pro Excela ukládat si je, kam potřebujete, ale automatické lokální ukládání nemáme.

Tato možnost standardně není. V případě speciálního požadavku jsme schopni takovou možnost u větších zakázek doplnit.

Dle typu senzoru je to v rozmezí 3-7 let.

Jen osazením dalšího plynoměru s rozhraním pro dálkový sběr dat nebo nějakou dohodou s distribuční společností. Tento problém je hlavně u firemních klientů, kde má distribuční společnost vlastní odečet dat na plynoměru.

Nově prodávané základnové stanice umožňují obousměrný přenos a bude možné je doplnit o tuto funkci dokoupením patřičných dálkově ovládaných stykačů, ale v současné chvíli takovou funkci u našich sad nenabízíme.

Systémů je nepřeberné množství, žádný z nich není majoritní, a proto sami nevyvíjíme žádné integrační řešení. Brzy poskytneme API, které bude k dispozici partnerům i uživatelům, a jeho pomocí si budou moci uživatelé nebo provozovatelé větších systémů zaintegrovat měření dle svých potřeb.

Měřit obecně lze cokoliv, co má nějaký druh zdokumentovaného elektronického výstupu. Momentálně ale nenabízíme ani nevyvíjíme jiná měřicí zařízení než ta, která jsou ve standardní nabídce.

5. Řešení problémů

Může to být způsobeno volbou, které grafy a za jaké období chcete zobrazovat. Například jste zvolili Srovnání současné oproti předchozí spotřebě – Měsíční srovnání / Zobraz spotřebu, ale protože využíváte energomonitor kratší dobu než dva měsíce, systém nemá dostatek dat pro vygenerování grafu srovnávající dva měsíce.

Další možná příčina může být to, že jste si pro zobrazení na Nástěnku vybrali snímač, který momentálně neměří (neposílá data) nebo jej nemáte vůbec zapojený.

Řešení

 • Zkontrolujte prosím Nastavení \ Základní nastavení \ Nastavení nástěnky kde upravíte nastavení příslušného prvku nástěnky a zvolíte Ulož prvek nástěnky.
 • Zkontrolujte / zapojte snímač, který chcete mít zobrazovat na nástěnce.

Základna Homebase (EWG) ke své činnosti vyžaduje funkční DHCP, komunikuje se dvěma servery Energomonitoru a využívá tři síťové protokoly:

 1. TFTP (pouze jeden port 6969/UDP) pro vzdálenou aktualizaci firmware,
 2. HTTP (80/TCP) pro konfiguraci měření a
 3. MQTT (1883/TCP) pro samotné odesílání naměřených dat.

Síťové spojení vždy otevírá Homebase, servery Energomonitoru nikdy nevytváří spojení se zákaznickou sítí. Servery Energomonitoru se nachází v data centrech umístěných v Evropě.

Přijímač navazuje spojení odesíláním dat do internetu přes port 80/TCP, tedy port používaný pro protokol HTTP. Tento port nebývá běžně zablokován, jinak by uživatelům nefungovalo procházení běžných webových stránek. Zpětně je otevírán náhodný port, jak je zvykem i u HTTP. Jelikož jde o spojení iniciované ze vnitřku sítě, nebývá s ním na běžných firewallech žádný problém. Pro průběžné odesílání naměřených dat je využíván port 1883/TCP.

Pro aktualizaci firmware přijímače je potřeba povolit port 6969/UDP jak pro odchozí, tak pro příchozí provoz. Pokud tento port není průchozí, nelze přijímač na dálku konfigurovat, což může omezit využívání nových služeb.

Dobře nakonfigurované firewally akceptují příchozí spojení, pokud jim předcházel požadavek z vnitřní sítě. Přijímač energomonitoru je navržen tak, aby vždy inicioval připojení do internetu, nikdy není z internetu kontaktován servery energomonitoru. I aktualizace firmware a nastavení přijímače probíhá teprve na vyzvání přijímačem.

To by v žádném případě neměla. V takovém případě použijte podložku s výřezem tak, aby bylo sériové číslo vidět. (Tato situace nastává např. u elektroměrů ZE312, kde je sériové číslo vedle optického výstupu.)

Sonda EOS je velmi citlivá, a pokud je rozvodnice umístěna na jasně osvětleném místě, nemusí fungovat.

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás

Jméno (vyžadováno)

Mail (vyžadováno)

Telefon

Předmět (prosíme stručně)

Dotaz / požadavek

Příloha nebo otisk obrazovky (soubor JPG|PNG|ZIP|PDF|DOC, max. 5 MB)   

Zavolejte nám

Rádi vám poradíme! Telefonní číslo 572 152 842 – pracovní dny, 8 – 17 hodina.