Odkazy na

Právní informace

Domníváme se, že podmínky vztahu mezi energomonitorem a vámi by měly být jasné a jednoduché.
Pokud čekáte deset stránek malým písmem, ty zde nenajdete. Alespoň do doby, než prohrajeme nějaký podstatný soud za věc, která je podle nás jasná. 😉

Poskytovatel služby je společnost energomonitor s.r.o., IČ: 25854631, případně energomonitor a.s., přičemž implicitně svolujete k převodu údajů a dat mezi těmito dvěma právními entitami (ve skutečnosti je to pořád totéž).

Uživatel služby je registrovaný uživatel, který řádně uhradil poplatky za užívání služby a patřičné techniky.

Povinnosti uživatele služby (co musíte dělat vy)

 • řádně platit poplatky za služby, které si na webu, telefonicky, písemně či jinak pod svým uživatelským jménem nebo jiným ověřeným způsobme objednáte
 • nezasahovat do technického zařízení energomonitoru bez dohody s námi (jinak se to může rozbít a to jde na vaše triko)
 • udržovat funkční internetové připojení s ethernetovou přípojkou v dosahu našeho zařízení
 • při nákupu techniky v energomonitor obchodě souhlasit s obchodními podmínkami
 • dávat si pozor, zda přihlašovací údaje do služby svěřujete důvěryhodným osobám, protože pak mohou ve službě vaším jménem vystupovat a konat
 • dodržovat zákonná ustanovení, předpisy atd. Nevíme zatím přesně, jak byste to mohli nedělat, ale třeba nesmíte s naším zařízením někoho zabít. Podle našeho právníka ani s naším souhlasem. Tak to jen připomínáme, aby vám nepřišlo, že máte povinností málo!

Povinnosti poskytovatele služby (co zajišťujeme my pro vás)

 • technické zařízení schopné fungovat s internetovou přípojkou dle technické specifikace našeho zařízení, zpravidla tedy Ethernet přes konektor RJ-45
 • záruční doba na techniku je 2 roky od data nákupu či naší montáže
 • záruka vrácení peněz po dobu dvou týdnů od objednání či montáže energomonitoru bez udání důvodu
 • provoz webového aplikace minimálně v podobě a rozsahu funkcí, jakou jsme nabízeli v momentě vašeho objednání zařízení po dobu 24 měsíců bezplatně.
 • budeme chránit vaše data patřičně chránit a nevydáme je nikomu, bez vašeho předchozího schválení na webovém rozhraní, vyjma běžných postupů, jako je napsání vaší adresy na dopis, který vám zašleme. (Výjimkou je převod celé naší společnosti na jiný právní subjekt, kdy vás na to předem upozorníme a dáme vám měsíční lhůtu s převodem nesouhlasit. Výjimkou je převod na energomonitor a.s. – s tím souhlasíte automaticky již nyní, to je jen organizační změna společnosti).

Otázky, problémy, nejasnosti?

Pokud se vyskytne nějaký problém či pochybnost, řešte to prosím přímo s námi – kontaktní místa. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme poskytovat data jiných uživatelů vám ani vaše někomu jinému, takže nejlépe je s námi komunikujte z kontaktů, které jste registrovali, například z e-mailu, který používáte pro přihlášení do služby a na ten vám bude taktéž odpovídáno.